Resultatet av Workshop Fisksätra

Här är allt material kring framtida aktivitets- och mötesplatser som skapades på Workshop Fisksätra den 23 och 25 november 2015 samt 8 februari 2016. En del av förslagen handlade mer om husen och ytorna som redan finns i Fisksätra, dessa tar vi med oss till dem som förvaltar Fisksätra eller skickar till kommunen om det är deras ansvarsområde. Efter sommaren kommer vi att bjuda in till någon form av återkoppling och fortsättning kring projektet. Läs mer här.