Här skapar vi framtiden tillsammans

Vi bryr oss om dig som redan bor här och om våra hus. Fisksätra har en unik möjlighet att utvecklas och bli ännu mer attraktivt, men det behöver rustas upp och en del platser kan användas bättre. I vision 2030 är Fisksätra en attraktiv och välmående plats som präglas av gemenskap, kultur och mångfald. Området kring centrum har fått nya bostäder och plats för möten, shopping och kafé. 

Utvecklingen av Fisksätra kommer pågå under många år – resan har bara börjat! Flera av visionerna är fortfarande i ett tidigt skede, samtidigt som andra kan påbörjas inom kort. Vi vill tillsammans med dig som bor här arbeta vidare med de frågor, i stort och smått, som kan göra Fisksätra till en bättre plats att bo på.

  • Läs mer om nästa steg för Fisksätra entré på Nacka kommuns hemsida >>> 
  • Detaljprogrammet hos Nacka kommun hittar du >>>
  • Utvecklingen kommer att pågå under många år. Läs mer om Vision Fisksätra 2030 >>>

Detaljplanen för Fisksätra entré.

Ett levande centrum där människor bor skapar trygghet.
En unik kombination av stadsmässighet, mötesplats, kultur, fritidsaktiviteter, natur och hållbart tänkande.
Vi förvaltar och rustar upp området för att Fisksätra ska vara ett grönt, rent och snyggt område.
Vi planerar att bygga både hyres- och bostadsrättslägenheter.
Det ska vara tryggt och lockande att vistas utomhus i Fisksätra och det ska finnas goda möjligheter till fysisk aktivitet, spontanlek och samvaro.