Ort med historiska anor

Fisksätra i sin nuvarande bebyggelse stod färdigt 1974. Den nya förorten var ett resultat av det miljonprogram som togs fram för att lösa bostadsbristen efter krigstiden. Arkitekterna var Tore Forsman, Ulf Snellman och Kjell Rosenberg. Husen byggdes på jordbruksmark som från tidigt 1700-tal tillhörde arrendegården Fisksätra, vars huvudbyggnad låg vid nuvarande Harrgatan 15.

Fisksätras torp tillhörde godset Erstavik och såldes till finansmannen KA Wallenberg 1889. Gården revs under 1960-talet och det nya Fisksätra växte fram. 1996 övertog Stena Fastigheter AB höghusområdet från det kommunala bostadsbolaget Nackahem. Sedan dess har gårdarna omgestaltats, balkongerna har renoverats höghusens fasader putsats upp.

Fisksätras äldsta byggnad Villa Caprifol byggdes i slutet av 1800-talet av direktör Bagge vid Tumba bruk. Huset eldhärjades på 1920-talet och fick dagens utseende omkring 1930. Bakom den enda kvarvarande sommarvillan, har delar av en park bevarats.

Ortens historia sträcker sig ända till 300-talet. Missa inte historiearvsmuséet Hamn som ligger på Brantvägen 3 invid Baggensstäket. Här får du uppleva och lära dig om hur det var här på 300-talet, under vikingatiden och under 1700-talet.

Tillsammans skapar vi Fisksätras framtid och nya historia.

 

Källa bilder: Globalarkivet – Drängstugan vid Fisksätra gård 1918 (till vä) och Fisksätra 1969 (till hö).