Detaljplanen för Fisksätra entré är på granskning 14 augusti till och med onsdagen den 11 september 2019. Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Planförslaget finns att läsa i sin helhet på biblioteken i Fisksätra och Nacka Forum samt i Nacka kommuns utställningshall i Stadshuset, Granitvägen 15. Planförslaget och hur du lämnar synpunkter finns även på Nacka kommuns hemsida. Synpunkter ska vara inlämnade senast onsdagen den 11 september 2019.
Måndagen den 26 augusti kl. 16-19 kommer representanter från Nacka kommun och Stena Fastigheter att finnas på plats för att svara på frågor om planförslaget. Platsen är Stena Fastigheters Dialoglounge (bottenvåningen i Fisksätracentrum). Välkomna!
Under granskningsperioden har Dialogloungen delvis ändrade öppettider:
Onsdag 14/8 kl 14-17, måndag 19/8 kl 16-19, onsdag 21/8 kl 14-17, måndag 26/8 kl 16-19.
Från och med onsdag 28/8 är öppettiderna: Måndagar kl 15-18, onsdagar kl 15-17.

Fisksätravägen, bild inför granskning detaljplan Fisksätra Entré.
Detaljplanen för Fisksätra entré på granskning