3 OKTOBER I På norra p-platsen blandas ny bebyggelse med befintlig, vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré med sitt läge intill stationen.

Boendeformen utgörs av både bostads- och hyresrätter varav en del är ungdomsbostäder. Vi tillför även äldreboende och förskola. Vi bygger nya bostäder som binder ihop delar av Fisksätra och skapar en bättre boendemiljö med mer kultur, idrott/hälsa, närservice och förbättrad kommunikation. Bostadsrätter innebär en ökad valfrihet vid val av boende.

Nu kan du läsa mer om Fisksätra Entré här.

Fisksätra Entré