3 OKTOBER I I mitten av november genomförde Stena Fastigheter, tillsammans med Nacka kommun, två workshops med boende i Fisksätra. I januari hölls en workshop på fritidsgården för alla ungdomar i Fisksätra.

Målet var att ta fram idéer om hur vi ska utveckla ett antal framtida aktivitets- och mötesplatser i samband med framtida byggnation av bostäder.

Många idéer

Deltagarna fick möjlighet att beskriva hur man vill att dessa platser ska se ut i framtiden och med hjälp av bilder, post it-lappar och sin egen fantasi visa vad som är viktigt. Det var ett stort engagemang och det kom fram en mängd (ca 300) idéer och förslag.

En del av förslagen handlade mer om husen och ytorna som redan finns i Fisksätra, dessa tar vi med oss till dem som förvaltar Fisksätra eller skickar till kommunen om det är deras ansvarsområde.
Efter sommaren kommer vi att bjuda in till någon form av återkoppling och fortsättning kring projektet.

Här är en kortfattad redovisning av de förslag som flest deltagare stod bakom.

Ytan vid Forellgatan
•  Klättervägg
•  Sittplatser
•  Skärgård
•  Belysning
•  Grönska

Ytan vid Centrum
•  Bred trappa
•  Sittplatser
•  Grönska
•  Belysning
•  Skulptur

Ytan vid Lakegatan
•  Sittplatser
•  Belysning
•  Konst
•  Breda trappor
•  Grönska

Rampen (muren)
•  Konst med fisktema
•  Grönska
•  Belysning
•  Sittplatser
•  Integrerad belysning

Ungdomsworkshop
•  Bättre gatubelysning
•  Mer gatukonst bl a på rampen
•  ”Välkommen till Fisksätra, världens bästa ort!” som skylt
•  Wifi i visa delar av parken
•  Utegym
•  Mer färger

Nyafisksatra.se
Nyafisksatra.se kommer att vara den plats där vi samlar information från våra möten och annat som rör utvecklingen av området. Här finns bilder på alla förslag från Workshop Fisksätra. Där har du också  möjlighet att höra av dig genom vårt kontaktformulär för att dela med dig av dina tankar eller ställa frågor.

Workshop för ungdomar – här är resultatet av ert engagemang